Vi kan verdisakforsikring for bedrift

 

Fakta om verdisakforsikring

Denne forsikringen egner seg til å dekke spesielt verdifulle gjenstander, samt gjenstander man bærer med seg og dermed ikke dekkes av andre forsikringer. Typisk behov for bedrifter kan være GPS og andre måleinstrumenter.

Bygningsarbeid

Hva dekker forsikringen

  • "All Risk" dekning
  • Gjelder hvor som helst og når som helst

Tilleggsdekninger

  • Utleie/utlån
verdisakforsikring

Vilkår og andre dokumenter

Last ned vilkår for Verdisakforsikring 2016

 

Bygningsarbeid og papirarbeid

Vi kan verdisakforsikring

Be oss om tilbud

Be oss om tilbud på verdisakforsikring