Fakta om cyberforsikring

Forsikringen gir bedriften juridisk og fagkyndig eksperthjelp på datasikkerhet for å begrense eller forhindre datatap, sikkerhetsbrudd eller personopplysninger som er på avveie.

Eksperthjelp datasikkerhet

Hva dekker forsikringen

 • Avbruddstap som følge av sikkerhetsbrudd eller systemsvikt
 • Tap som følge av digital utpressing
 • Kostnader til datagjenoppretting som følge av sikkerhetsbrudd
 • Data og nettverksansvar
 • Sanksjoner og pålegg fra det offentlige
 • Ansvar og kostnader knyttet til betalingskort
 • Medieansvar
 • Utgifter til juridisk bistand
 • Utgifter til ekspert på datasikkerhet for å finne ut av årsak, omfang og tap
 • Kostnader til media og krisehåndtering knyttet til skadebegrensning
 • Dekning av bøter og kravrelaterte utgifter som følge av et myndighetspålegg
Datasikkerhet

Vilkår og andre dokumenter

Last ned vilkår for Cyberforsikring

 

cyberforsikring
 

Vi kan cyberforsikring

59134b82cc57634aca21512db8439267d8aa68df-1920x1200

Be oss om tilbud