Depositumsgaranti, husleiegaranti for næringsdrivende

En depositumsgaranti kalles også i noen tilfeller for husleiegaranti. Når næringsdrivende ønsker å leie et lokale er det vanlig at utleieren krever et depositum for å dekke ubetalt leie og evt kostnader for reparasjon av lokalet.

Vår depositumsgaranti erstatter et depositum på en sperret konto i en bank, følger bransjestandarden og forholder seg til husleieloven.

Vi kan også tilby skreddersydde garantier tilpasset en bestemt leiekontrakt. En depositumsgaranti er en selvskyldnerkausjon som ivaretar utleiers krav til depositum og frigir likviditet og kan sidestilles med en bankgaranti.

Den krever ingen pantsettelser og vil derfor ikke belaste selskapets balanse. For leietakere og utleiere er en leiegaranti både tidsbesparende og en god løsning.

Hva dekker en depositumsgaranti?

  • Økonomisk mislighold knyttet til manglende betaling av husleien
  • Økonomisk mislighold knyttet til manglende betaling av fellesutgifter som er regulert i leiekontrakten
  • Skader på leieobjektet forårsaket av leietaker, utover normal slitasje
  • Kostnader i forbindelse med tvangsfravikelse
Depositumsgaranti

Vi kan depositumsgaranti

depositumsgaranti

Be oss om tilbud på depositumsgaranti