Bærekraftig utvikling

Bærekraftig utvikling er en avgjørende faktor i dagens samfunn, og det berører alle områder av livet vårt, inkludert forsikringsbransjen. I Matrix setter vi samfunnsansvaret høyt, og selv om bærekraft og utjevning av sosiale forskjeller er begreper som sjeldent knyttes til forsikring, står nettopp dette høyt på agendaen hos oss. Utover å ta gode valg, som å benytte elektriske firmabiler, kildesortere og støtte opp om samfunnsnyttige tiltak i lokalmiljøet, gjenspeiles vårt engasjement også i vår produktportefølje.
 
Vi utvikler, både på forespørsel fra andre aktører og på eget initiativ, forsikrings- og garantiprodukter som skal gjøre det enklere å ta gode miljøvennlige valg. 
Som en motvekt til bruk - og kast-samfunnet er vi derfor stolt utvikler og leverandør av Ombruktsgaranti, www.ombrukt.no, samt Reparasjonsforsikring.
 
Som et ledd i å gjøre boligmarkedet tilgjengelig for flere, uavhengig av alder og sosioøkonomisk bakgrunn har vi også utviklet produktet Egenkapitalforsikring.
 

sirkular-okonomi-ombrukt-banner
Bærekraft vises som en jordklode på grønt gress

Vi tar miljøansvar

23. juni 2023 ble Matrix sertifisert i Miljøfyrtårnstiftelsen.

Det betyr at vår virksomhet har oppfylt strenge krav til: 

  • Avfallshåndtering
  • Bærekraftige innkjøp
  • Miljøvennlig transport
  • Energieffektivisering
  • HMS og arbeidsmiljø


Vi tar bærekraft på alvor – og jobber kontinuerlig
med å redusere våre klimagassutslipp.

 

Miljofyrtarn_Setifisert_emblem_450x500px