Kontraktsgaranti (som ikke dekkes av Norsk Standard’s kontraktsmaler)

En kontraktsgaranti stilles som regel av selgeren av en vare eller tjeneste, og sikrer kjøperen mot tap dersom selgeren ikke overholder sine forpliktelser iht inngått kontrakt eller avgitt og akseptert tilbud. Kontraktsgaranti kan også stilles av kjøperen ovenfor selgeren, for å sikre at selgeren mot tap dersom kjøperen ikke overholder sine forpliktelser.

Innen byggebransjen dekkes kontraktsgarantier av Norsk Standard’s standardkontrakter, se entreprenørgaranti og byggherregaranti. For avtaler som ikke dekkes av Norsk Standard’s standardkontrakter så kan Matrix tilby skreddersydde garantier tilpasset den aktuelle leveransen av varer og/eller tjenester.

Kontraktsgaranti

Vi kan kontraktsgaranti

59134b82cc57634aca21512db8439267d8aa68df-1920x1200

Be oss om tilbud på garanti