Fakta om forsikringen

Forsikringen Annen sykdom gir dine ansatte erstatning ved sykdom som ikke dekkes av en vanlig yrkesskadeforsikring. Forsikringen kan gi utbetaling ved varig arbeidsuførhet og/eller varig medisinsk invaliditet. Erstatning gis ved varig ervervsmessig uførhet over 40%. Størrelsen på erstatningen fastsettes i forhold til uføregraden, alder og inntekt.

Sykdom som ikke er yrkessakde

Hva dekker forsikringen

Forsikringen dekker ervervsmessig uførhet og medisinsk invaliditet som skyldes sykdom som ikke er å anse som yrkessykdom. Den er et nyttig tillegg til yrkesskadeforsikringen.
Handicap-parkering

Vilkår og andre dokumenter

Last ned våre vilkår for Annen SykdomLast ned Generelle vilkår - Personalforsikringer

Last ned IPID for Annen sykdomsforsikring

Forsikring av annen skade

Vi kan arbeidsmaskinforsikring

59134b82cc57634aca21512db8439267d8aa68df-1920x1200

Be oss om tilbud på yrkesskadeforsikring - Annen sykdom