Fakta om forsikringen

Forsikringen Annen sykdom gir dine ansatte erstatning ved sykdom som ikke dekkes av en vanlig yrkesskadeforsikring. Forsikringen kan gi utbetaling ved varig arbeidsuførhet og/eller varig medisinsk invaliditet. Erstatning gis ved varig ervervsmessig uførhet over 40%. Størrelsen på erstatningen fastsettes i forhold til uføregraden, alder og inntekt.

Sykdom som ikke er yrkessakde

Hva dekker forsikringen

Forsikringen dekker ervervsmessig uførhet og medisinsk invaliditet som skyldes sykdom som ikke er å anse som yrkessykdom. Den er et nyttig tillegg til yrkesskadeforsikringen.
Handicap-parkering

Vilkår og andre dokumenter

Last ned våre vilkår for Annen Sykdom 2020Last ned våre vilkår for Annen Sykdom 2018Last ned våre vilkår for Annen Sykdom 2016Last ned Generelle vilkår 2018Last ned Generelle vilkår 2020

Last ned IPID for Annen sykdomsforsikring

Forsikring av annen skade

Vi kan arbeidsmaskinforsikring

59134b82cc57634aca21512db8439267d8aa68df-1920x1200

Be oss om tilbud