2024-04-24 Maleena Nooma


Slik sikrer du eiendommen din mot vårflom og kraftig nedbør

Våren er en kjærkommen årstid for mange i Norge, etter en tøff og lang vinter med mye snø og hålke i store deler av landet.

Endelig begynner solen å varme, vårblomstringen er i gang, og det blir grønt og vakkert rundt oss. Men selv om våren er en fin tid, så kan det fortsatt komme nedbør og regn, og det er også en klar risiko for vårflom mange steder, etter en svært snørik vinter. 

I 2023 lå den samlede erstatningssummen for alle vær- og naturskader på bygninger og innbo på 7,4 milliarder kroner, ifølge Finans Norge. Et kraftig hopp fra 2022, da den samlede erstatningssummen lå på 2,8 milliarder kroner. 

Det har aldri vært så stor utbetaling, siden Norsk Naturskadepool startet innsamling i 1980. 

Lønner seg å forebygge

Noen vannskader er ikke til å unngå. Du kan likevel beskytte din eiendom og gjøre noen forebyggende tiltak for å unngå store skader.
Vedlikehold av din bolig/eiendom både innendørs og utendørs er både skadeforebyggende og bærekraftig. 

Som forsikringstaker har du vedlikeholdsansvar overfor bygningene du eier. 

Du risikerer dermed å få avkorting hvis bygningene du eier bli ødelagt på grunn av slitasje over tid. Det er derfor viktig å ta vedlikeholdsansvaret på alvor. Forsikring dekker i hovedsak skade som skjer plutselig og tilfeldig.

Både du og forsikringsselskapet ditt kan rett og slett spare mye penger med gode forebyggende tiltak mot vær- og naturskader. Forebygging er alltid bedre enn reparasjon. Dersom det oppstår skader på eiendommen din, vil forsikringspremien din mest sannsynlig gå opp. 

For å unngå det, bør du forebygge skader så godt som mulig.

Slik forebygger du naturskader

Følgende tiltak kan være aktuelle for å forebygge naturskader på din eiendom:

1. Sikring av eiendom

Sørg for å sikre eiendommen mot flomskader ved å plassere flomsekker eller sandsekker rundt bygninger for å hindre vanninntrengning.

2. Drenering

Rens og vedlikehold dreneringssystemer for å sikre at vannet ledes bort fra bygninger og eiendom. Sørg for at avløp og kummer er åpne, slik at vannet har fritt leide.

3. Løpende vedlikehold

Utfør jevnlig vedlikehold av takrenner, nedløpsrør og avløpssystemer for å unngå blokkeringer som kan forårsake oversvømmelser. Rydd unna store kvister og gjenstander som kan hindre fri vannførsel.

4. Flyttbare gjenstander

Flytt eller sikre løse gjenstander og verdifulle eiendeler til høyere steder for å unngå skade ved oversvømmelse.

5. Sikring av kjellere

Forbered kjellere ved å flytte verdifulle eiendeler opp fra gulvet, samt installere vanntette barrierer eller pumper for å hindre vanninntrengning.

6. Kunnskap og beredskap

Hold deg oppdatert på flomvarsler og -advarsler fra lokale myndigheter, og ha en beredskapsplan på plass i tilfelle evakuering blir nødvendig.