Byggherregaranti iht Norsk Standard’s kontraktsmaler (NS 84xx)

Matrix stiller byggherregaranti som sikkerhet for byggherrens forpliktelser i henhold til underliggende NS-kontrakt. I de fleste tilfellene dreier dette seg om betalingsforpliktelser til utførende entreprenør, men kan i noen tilfeller omhandle andre forpliktelser, eksempelvis prosjektering.

NS-kontrakter er avtaler mellom profesjonelle parter og i så måte kan krav om garanti fravikes etter avtale. Erfaringsmessig foretrekker alle parter at garantier stilles og det er ikke uten grunn at krav om garanti er satt som standard i NS-kontrakter. For delenterpriser (se NS 8405, 8415, 8406 og 8416) skal byggherre (dvs kunden) stille garanti til sin leverandør tilsvarende 15 % av kontraktsummen. Entreprenøren (dvs selgeren) skal stille en garanti til byggherren på 10%.
For totalenterpriser (se NS 8407 og NS 8417) skal byggherren stiller garanti tilsvarende 17,5% av kontraktssummen, entreprenøren fremdeles 10 %. Forskjellen i % mellom byggherre og entreprenør skyldes bla. reglene om innestående.

En byggherregaranti kan sidestilles med en bankgaranti og gir samme beskyttelse og sikkerhet som denne. En byggherregaranti fra Matrix har enkel og rask administrasjon og ingen rammeprovisjon. Garantiene gir god beskyttelse for motparten, og garantiene gjelder frem til virkelig overtagelse.

Byggherregaranti

Vi kan byggherregaranti

59134b82cc57634aca21512db8439267d8aa68df-1920x1200

Be oss om tilbud på byggherregaranti