Skattetrekksgaranti

I henhold til skattebetalingsloven må alle selskaper som utbetaler lønn eller pensjoner, sørge for at innbetaling av skatt (forskuddstrekk) er garantert.

Det vanlige er at skattepengene settes inn på en sperret konto, en såkalt skattetrekkskonto. Pengene på en slik konto er bundet frem til innbetalingen til skatteetaten, og kan kun utbetales til kemnerkontoret.

Med en skattetrekksgaranti fra Matrix så slipper bedriften å innbetale forskuddstrekket samtidig som lønnsutbetalingen til de ansatte, og kan i stedet avvente med innbetalingen til skattetrekkskontoen til datoen for utbetaling til skatteverket. Dette frigjør kapital for bedriften som dermed kan brukes som arbeidskapital.

Med skattetrekksgarantien får skattekreditorene en forsikring som dekker de tilfellene der et selskap ikke kan betale skatten på termindato.

Skattetrekksgarantien som stilles av Matrix Insurance, er godkjent av kemnerkontorene som sikring av trekkansvar.

På den måten kan selskaper frigjøre kapital som ellers ville ha vært bundet på skattetrekkskontoen, og spare mye administrasjonsarbeid.

Skattetrekksgaranti

Vi kan skattetrekksgaranti

skattetrekksgaranti

Be oss om tilbud på skattetrekksgaranti