Fakta om ansvarsforsikring

En ansvarsforsikring sikrer bedriften mot skade som voldes på tredjepart. Den dekker bedriftens rettslige erstatningsansvar for den fysiske skaden som er påført en person eller en gjenstand i tillegg påtar forsikringsselskapet seg å utrede om erstatningsansvar foreligger, å forhandle med kravstilleren, samt om nødvendig å prosedere saken for domstolene.

Ansvarsforsikring for bedrift

Hva dekker forsikringen

  • Produktansvar: ansvar for skade som skyldes mangler eller skadevoldende egenskaper på produktet bedriften leverer.
  • Bedriftsansvar: ansvar for skade som bedriften eller ansatte forårsaker under produksjon eller oppdrag i forbindelse med bedriftens virksomhet.

Tilleggsdekninger

  • Ansvar for sprengning nærmere enn 5 meter
  • Ansvar ved graving og pigging
  • Ansvar ved graving, sprengning M.V.
  • Speditøransvar
  • Tilbakekalling
  • Byggherreansvar
Gravemaskin

Vilkår og andre dokumenter

Last ned vilkår for Ansvarsforsikring

Last ned IPID for Ansvarsforsikring

Arbeidssituasjon

Vi kan ansvarsforsikring

Be oss om tilbud

Be oss om tilbud på ansvarsforsikring