Fakta om maskinskadeforsikring

Maskinskadeforsikringen dekker plutselig og uforutsett fysisk skade på faste maskiner. Tegning av maskinskadeforsikring forutsetter at det er tegnet næringslivsforsikring for å dekke skade ved brann, vann, tyveri/hærverk og naturskade.

Maskinskadeforsikring

Hva dekker forsikringen

  • Maskinskade

Tilleggsdekninger

  • Maskinavbrudd
  • Fundamenter
  • Merkostnader ved reparasjon på overtid
Arbeide med maskiner for produksjon

Vilkår og andre dokumenter

Last ned vilkår for Maskinskadeforsikring

Last ned IPID for Maskinskadeforsikring

Maskinarbeid

Vi kan maskinskadeforsikring

Be oss om tilbud

Be oss om tilbud