Fakta om lisensforsikring

Forsikringen gir en engangserstatning til den forsikrede når han på grunn av sykdom, ulykkesskade eller annen form for medisinsk årsak mister sin lisens/sertifikat eller nektes fornyelse av lisens/sertifikat.

Lisensforsikring

Hva dekker forsikringen

  • Forsikringen dekker erstatning ved varig tap av lisens som følge av permanent nedsatt helse grunnet ulykke eller sykdom.
  • Gir ekstra økonomisk trygghet om sykdom eller ulykke medfører permanent tap av nødvendig helseattest.


Forsikring administreres av arbeidsgiver.

Lisenspapirer

Vilkår og andre dokumenter

Last ned våre vilkår for Lisensforsikring 2020Last ned våre vilkår for Lisensforsikring 2018

Dokumenter
 

Vi kan lisensforsikring

Be oss om tilbud

Be oss om tilbud på lisensforsikring