Forskuddsgaranti

Gjelder for varer og tjenester

Forskuddsgaranti stilles som sikkerhet for tilbakebetaling av forskudd til kjøper eller bestiller dersom varen eller tjenesten ikke leveres i henhold til underliggende avtale. Garantien gjelder både i tilfeller der leveranser uteblir eller er beheftet med feil eller mangler.

En forskuddsgaranti brukes i forbindelse med større leveranser fra industrille virksomheter hvor kjøperen ønsker å sikre tilbakebetaling av forskuddet dersom selgervirksomheten ikke leverer iht kontrakten. Det er kjøper eller bestiller som stiller krav til at selger tegner en forskuddsgaranti.

Forskuddsgaranti benyttes ofte i forbindelse med byggeprosjekter, gjerne i tilfeller der det inngår levering av større leveranser som for eksempel prefabrikkerte elementer og er dekket av Norsk Standard’s standardkontrakter for byggebransen (ref. NS 84XX). Som kjøper kan du sikre at du får eventuelle forskuddsbetalinger tilbake dersom leverandøren ikke oppfyller sine leveringsforpliktelser. Garantien gjelder fra det tidspunktet selger mottar forskuddet. Garantibeløpet tilsvarer størrelsen på forskuddsbetalingen og ligger i de fleste tilfeller mellom 10 og 30 % av total kontraktsum.

En forskuddsgaranti er enkel å innarbeide i anbuds- og kontraktsdokumenter og den har ingen egenandel. Du trenger ikke overvåke løpetiden – garantien avsluttes når garantitiden utløper og det kontraktsmessige arbeidet er utført eller overlevert.
Forskuddsgarantier fra Matrix Insurance er baserte på ulike bransjestandarder, herunder Norsk Standard, og vi tilbyr skreddersydde løsninger for din virksomhet. En forskuddsgaranti kan sidestilles med en bankgaranti og gir samme beskyttelse og sikkerhet som denne.

En forskuddsgaranti fra Matrix Insurance har enkel og rask administrasjon og ingen rammeprovisjon eller andre administrasjonskostnader.

Forskuddsgaranti for varer og tjenester

Vi kan forskuddsgaranti

Forskuddsgaranti

Be oss om tilbud på garanti