Fakta om nøkkelpersonforsikring

En nøkkelpersonforsikring tegnes av bedriften for å forhindre store økonomiske tap ved frafall av nøkkelpersoner eller for å gi spesielle ansatte en ekstra trygghet.

Dersom forsikrede dør, vil forsikringssummen utbetales til bedriften eller til den ansattes arvinger eller deles mellom disse. Erstatningens størrelse er valgfri, og skal hele eller deler av erstatningen utbetales til arvinger er det normal skatteplikt på premieinnbetalingen.

Nøkkelpersonforsikring

Hva dekker forsikringen

  • Forsikringen utbetales til bedriften ved dødsfall uansett årsak (om ikke annet avtales).
  • Forsikringen omfatter nøkkelpersoner i bedriften.
  • Forsikringen kan omfatte flere nøkkelpersoner.

Annen informasjon

For bedrifter som ønsker nøkkelpersonforsikring må egenerklæringen fylles ut og sendes. Denne vil danne grunnlag for et forsikringstilbud fra oss.

Nøkkelperson i bedriften

Vilkår og andre dokumenter

Last ned Personalforsikring - Generelle vilkår 2020

Ansatte

Vi kan nøkkelpersonforsikring

Be oss om tilbud

Be oss om tilbud på nøkkelpersonforsikring