Entreprenørgaranti iht Norsk Standard’s kontraktsmaler (NS 84xx)

Mellom profesjonelle kontraktsparter er det i Norge full avtalefrihet. Stadig flere firmaer i byggebransjen velger å benytte Norsk Standards standardkontrakter for å regulere avtalen mellom selger (f.eks. entreprenør) og kjøper (f. eks. byggherre).

Bildet under er hentet fra Nors Standard’s nettside, og gir en oversikt over Norsk Standards’s juridiske standardkontrakter, bruksområder roller.

Les mer om dette på Norsk Standards hjemmeside her.

Felles for standardkontraktene vist under er at Norsk Standard anbefaler at selger gir sin kunde en byggsikkerhetsgaranti som sikrer at selgerens garantiforpliktelser blir overholdt selv om selgeren får økonomiske problemer. Dette gjelder under produksjonstiden (dvs. fra avtaleinngåelse fram til overtagelse), og deretter under reklamasjonstiden.

Entreprenørgaranti
Norsk Standards’s juridiske standardkontrakter, bruksområder roller.

Garantivilkår

Garantivilkårene som anbefales av Norsk Standard er som følger: 10 % av kontraktsummen inkl moms under produksjonsperioden, og deretter 3% av kontraktssummen under reklamasjonsperioden på 3 år etter overtagelse. Vi ser imidlertid at stadig flere velger å utvide reklamasjonsperioden til å være på 5 % av kontraktsummen, og gjelder i 5 år etter overtagelse. Garantien vil dermed gjenspeile garantien som en boligutvikler er pålagt å stille til forbruker ved salg av nye boliger under oppføring.

Norsk Standards standardkontrakter skal ikke brukes der kjøperen er en privat forbruker. For kontrakter mellom virksomheter og privat forbruker så gjelder Bustadoppføringslova og Avhendingslova (se ovenfor).

Bygg og anlegg

Vi kan entrepenørgaranti

59134b82cc57634aca21512db8439267d8aa68df-1920x1200

Be oss om tilbud på entreprenørgaranti