Fakta om kollektiv ulykkesforsikring

En Kollektiv ulykkesforsikring gir dine ansatte økonomisk erstatning for påførte skader etter en ulykke. Forsikringen sikrer trygghet for ansatte og etterlatte ved medisinsk invaliditet eller død. Den utbetales som en engangserstatning til skadelidte eller etterlatte. Det er anledning til å omfatte hele familien i forsikringen.

Ansatte

Hva dekker forsikringen

En ulykke kan skje på arbeidsstedet eller i fritiden. Kollektiv ulykkesforsikring dekker varig medisinsk invaliditet og/eller død som skyldes ulykke i arbeidstid og/eller fritid. Forsikringen gir dekning utover lovbestemt yrkesskade- og fritidsulykkesforsikring så sant det ikke avtales samordning.

Kollektiv ulykkesforsikring

Vilkår og andre dokumenter

Last ned våre vilkår for Kollektiv ulykkesforsikringLast ned Generelle vilkår - PersonalforsikringerLast ned IPID for Kollektiv ulykkesforsikring

Ulykkessted

Vi kan kollektiv ulykkesforsikring

59134b82cc57634aca21512db8439267d8aa68df-1920x1200

Be oss om tilbud