Fakta om trygghetsforsikring for sjøfolk

En forsikringspakke som består av en yrkesskadeforsikring, en fritidsulykkesforsikring og en forsikring for tap av helseattest.

Skip

Hva dekker forsikringen

Forsikringen samsvarer med overenskomsten i NHO Sjøfart.

 

trygghetsforsikring for sjøfolk

Vilkår og andre dokumenter

Last ned IPID for Trygghetsforsikring for sjøfolk - overnskomst NHO Sjøfart

fiskegarn

Vi kan trygghetsforsikring for sjøfolk

59134b82cc57634aca21512db8439267d8aa68df-1920x1200

Be oss om tilbud på trygghetsforsikring for sjøfolk