Fakta om transportforsikring

Transport kan være et komplisert tema, særlig med tanke på hvor risikoen går over fra selger til kjøper. Ved hjelp av internasjonale bestemmelser (Incoterms) styres avtalen mellom partene. Forsikringen dekker det fareområdet som er avtalt, til/fra risikoen etter avtale går over fra selger til kjøper.

Transportforsikring

Hva dekker forsikringen

 • Transport av varer inn til bedriften fra hele verden.
 • Transport av varer ut fra bedriften til hele verden.
 • Kan gjelde alle transportmidler.
 • A, B eller C-vilkår, dvs alle farer (A), utvidet transportulykke (B), eller transportulykke (C).

Tilleggsdekninger

 • Termoklausul.
 • Flyttegods.
 • Fritidsbåter og biler.
 • Messer, utstillinger.
 • Transport av egne varer med egen bil (A, B eller C-vilkår).
 • Yrkesverktøy og egne varer.
 • Avtalevilkår for omsetningsforsikringer for transport av varer.
 • Protestaksjoner, opptøyer, streik, lockout, sabotasje o.l.
 • Forsinkelse.
 • Krig eller krigslignende forhold.
Transport av varer

Vilkår og andre dokumenter

Last ned vilkår for Transportforsikring

Last ned IPID for Transportforsikring

Varebil
 

Vi kan transportforsikring

Be oss om tilbud

Be oss om tilbud på transportforsikring