Avhendingslova

Avhendingslova regulerer hva som gjelder når en privatperson kjøper fast eiendom og omfatter dermed boliger som er ferdigstilt, men ikke tatt i bruk. En lovendring som trådte i kraft 01.01.2019 krever at det nå skal stilles garanti for nye, ferdigstilte boliger som selges fra en profesjonell part til en forbruker. Kravet gjelder ved kjøp av nyoppført bolig som selges innen 6 måneder etter ferdigstillelse. Garantien skal stilles i samsvar med Bustadoppføringslova §12, og være på 5% av salgssummen og vare i 5 år etter avtaleinngåelse.

Med en byggsikkerhetsgaranti fra Matrix Insurance AS kan du som selger ivareta dine forpliktelser overfor dine kunder iht Bustadsoppfæringslova og Avhendingslova.

Representerer du et firma som selger boliger så hjelper vi deg å finne garantien som oppfyller dine forpliktelser iht gjeldende regler, og gir dine kunder rett beskyttelse iht lovgivningen.

8af0ec758a48faced6645e506fcbacaa528a0818-3960x2640-1

Vi kan avhendingsloven

59134b82cc57634aca21512db8439267d8aa68df-1920x1200

Be oss om tilbud på garanti iht avhendingsloven