Fakta om uførekapital

Ved varig arbeidsuførhet, kan inntekten bli kraftig redusert. Uførekapital gir økonomisk trygghet hvis skadelidte ikke kan jobbe lenger. Erstatningen er en engangsutbetaling, og det er valgfritt hva pengene brukes til.
Rullestolbruker

Hva dekker forsikringen

  • Forårsaket av en arbeidsulykke (yrkesskade).
  • Likestilt med yrkesskade etter folketrygdloven.
  • Forårsaket av skadelige stoffer eller arbeidsprosesser.
  • Sykdom som er forårsaket av arbeidet.
  • Erstatningsutmåling følger Lov om Yrkesskadeforsikring.
Uføreforsikring

Vilkår og andre dokumenter

Last ned våre vilkår for Uføreforsikring 2016Last ned våre vilkår for Uføreforsikring 2018Last ned våre vilkår for Uføreforsikring 2020Last ned Generelle vilkår 2020Last ned Generelle vilkår 2018

Last ned IPID for Uførekapital

Uførekaptial fra Matrix Insurance
 

Vi kan uførekapital

Be oss om tilbud

Be oss om tilbud