Fakta om eiendelsforsikring

En eiendelsforsikring er bedriftens innboforsikring som dekker tap av eiendeler. Forsikringen omfatter maskiner, inventar og løsøre samt varer. Borteforsikring, prisstigning og glass er inkludert.

løsøreforsikring

Hva dekker forsikringen

 • Brann, vann, innbruddstyveri/skadeverk
 • Naturskade

Tilleggsdekninger

 • Stasjonært EDB-utstyr
 • Rekonstruksjon av arkiver, datafiler o.l.
 • Modeller, mønstre, former o.l.
 • Innbrudd fra stålcontainer
 • Bensinstasjon
 • Drivstoffpumper
 • Tankforsikring
 • Bilverksted, bensinstasjon o.l.
 • Innhold i låst verdiskap og hvelv
 • Varer og/eller løsøre hvor som helst
 • Tap av penger og verdipapirer
 • Ran og overfall
 • Ansvar for gjesters ting i garderobe med fast betjening
 • Ansattes ting i garderobe
 • Kriminalitet
 • Ekstra utgifter
 • Bygningsmessig tilleggsinnredning
 • Innhold i frysedisk/-skap og fryse-/kjølerom
 • Kunders eiendeler
 • Tyveri av nøkler
 • Forhandlerforsikring
Innventar

Vilkår og andre dokumenter

Last ned IPID for Eiendelsforsikring

 

Restaurant
 

Vi kan løsøreforsikring

Be oss om tilbud-1920x1200

Be oss om tilbud