Fakta om pakkeforsikring for fiskere

En forsikringspakke som består av en yrkesskadeforsikring, en fritidsulykkesforsikring, en gruppelivsforsikring og en sjødel (forsikring av private eiendeler, hjemtransport og tap av inntekter/lott ved sykdom eller havari.

Fiskeindustri

Hva dekker forsikringen

Forsikringen samsvarer med det som er avtalt i overenskomsten hos Fiskebåt, Pelagisk Forening eller Norges Fiskarlag.

Fiskegarn

Vilkår og andre dokumenter

Last ned Generelle vilkår - PersonalforsikringerLast ned IPID for Pakkeforsikring fiskere - pelagisk foreningLast ned IPID for Pakkeforsikring fiskere - norges fiskarlag

Pakkeforsikring for fiskere

Vi kan pakkeforsikring for fiskere

Be oss om tilbud

Be oss om tilbud