Løyvegaranti

Er en lovpålagt garanti for transportbransjen.

Alle bedrifter som har transport av gods eller personer som næring er pålagt å ha løyve, enten Godstransportløyve eller Persontransportløyve.

Etter avregulering av drosjenæringen gjelder krav til Persontransportløyve kun for kjøretøy med mer enn 8 passasjerer (turvogn) samt transport av funksjonshemmede (spesialtransport).

Et krav for å få transportløyve er å stille sikkerhet, enten ved å binde likvide midler på en depositumskonto eller å stille en garanti.

Dette skal sikre eventuelle kreditorer i tilfelle transportøren får økonomiske problemer. Frigir kapital og reduserer kostnaden.

En løyvegaranti fra Matrix Insurance AS vil frigi kapital for transportøren, og være en kostnadseffektiv løsning. 

loyvegaranti-portrait

Vi kan løyvegaranti

loyvegaranti

Ønsker du å endre løyvegarantien?

Endringsskjemaet skal kun brukes hvis du skal gjør endringen i en løyvegarantiavtale du har pr. i dag

Hvis du skal søke om en ny løyvegarantiavtale for en annen/ny løyvetype må du fylle ut søknadsskjema for ny løyvegaranti.

Løyvegaranti for drosjer

Endringsskjema løyvegaranti