Anbud- og tilbudsgaranti

Ved større anbud så er det relativt vanlig at kunden krever en bekreftelse på at leverandøren kan levere en garanti iht de spesifiserte garantibetingelsene. Garantibetingelsene vil ofte være de som Norsk Standard anbefaler, dvs 10% på kontraktsummen fra signering av kontrakten og frem til overlevering, og deretter 3% i tre år etter overlevering.

 

Anbud og tilbudssgaranti

Ta kontakt for et tilbud

Når dette blir aktuelt, så send oss følgende nøkkelinformasjon:
  • Selgerens firmanavn og org. nummer
  • Kundens navn og org. nummer
  • Prosjektets navn og prosjektnummer
  • Seneste midlertidige regnskap for selgeren
  • Total kontraktsum inkl moms
  • Dato for overlevering av kontraktsarbeidet
  • Garantibetingelser (% av kontraktsum) under utførelsesperioden
  • Garantibetingelser (% av kontraktsum) i reklamasjonsperioden
  • Lengde (år) på reklamasjonsperioden
Dersom det er behov for ytterligere sikkerhet for å kunne stille garantien, så er det bra å ha dette avklart så fort som mulig.
Basert på informasjonen over kan vi stille et bindende tilbud til deg, som du kan akseptere hvis du vinner anbudsrunden.
forskuddsgaranti-banner

Vi kan anbud- og tilbudsgaranti

59134b82cc57634aca21512db8439267d8aa68df-1920x1200

Be oss om tilbud på garanti