Fakta om reiseforsikring

Reiseforsikringen dekker reisegods, reisesyke, reiseulykke, hjemtransport, hjemkallingsutgifter, reiseavbrudd, privatansvar, rettshjelp og forsinkelse, samt avbestilling.

Det står oppført i ditt forsikringsbevis om dekningen er en Flex Standard eller en Flex Super, samt om forsikringen dekker fritidsreiser og familiemedlemmer. Fullstendig og oppdatert dekningsmatrise finner du på Ly forsikring eller ved å kontakte post@matrixinsurance.no.

Reiseforsikring

Hva dekker forsikringen

Dette er en reiseforsikring som bedriften dekker på vegne av en spesifikk ansatt eller en definert gruppe av ansatte. Forsikringen kan enten være en ren tjenestereiseforsikring eller en reiseforsikring som også dekker fritidsreiser og familiemedlemmer.

Matrix har en distribusjonsavtale med Ly forsikring og formidler både Business Flex Standard og Business Flex Super. Ved ønske om deklarasjonsavtale med antall reisedøgn kan dette avtales særskilt.

Flyreise

Vilkår og andre dokumenter

Last ned våre vilkår for ReiseforsikringLast ned IPID for Reiseforsikring

Reise
 

Vi kan reiseforsikring

Be oss om tilbud

Be oss om tilbud