§12: Lovpålagt garanti når forbruker kjøper bolig under oppføring av næringsdrivende.

Bustadoppføringslova regulerer hva som gjelder når en privatperson kjøper en bolig under oppføring av en profesjonell boligutvikler/entreprenør. Det er ikke lov for utbyggeren å gi forbrukeren dårligere betingelser enn det som Bustadoppføringslova angir. Selgeren skal stille en garanti iht Bustadoppføringslova §12. Garantien skal gjelde fra kontraktsinngåelse og frem til overlevering av boligen, og deretter under reklamasjonsperiode på 5 år etter overtagelsen.

Ved oppføring av en bolig er det alltid selgeren som er ansvarlig for å utbedre feil eller mangler. En byggsikkerhetsgaranti iht Bustadoppføringslova §12 beskytter forbrukeren i tilfelle selgeren ikke oppfyller sine kontraktsmessige forpliktelser, f.eks. pga. konkurs.

Fra avtaleinngåelse og frem til overlevering skal garantien være på minst 3% av kontraktsummen dersom kontrakten inkluderer rett til tomt. («Rett til tomt» inkluderer både avtaler der eierskap til tomten inkluderes i avtalen, samt festetomter). Dersom kontrakten ikke inkluderer rett til tomt (dvs at kjøperen allerede eier tomten) så skal garantien være på 10% av kontraktsummen frem til overlevering. I begge tilfellene skal garantien være på minst 5% av kontraktsummen under reklamasjonsperiode, dvs fra overlevering og under de påfølgende 5 årene.

Delvis renovering av boligen sidestilles med nybygg, og dersom kontraktsbeløpet inkl. moms er >2G så skal selgeren/entreprenøren/håndverkeren stille en garanti som beskrevet over.

Entreprenør

§47: Lovpålagt garanti dersom kjøperen av boligen skal betale forskudd og selgeren skal ha tilgang på hele eller deler av forskuddet før overlevering av boligen

Det er vanlig praksis at selgeren av en bolig under oppføring krever at kjøperen skal betale et forskudd. Størrelsen på forskuddet kan avtales mellom selger og kjøper, men ligger vanligvis mellom 10% og 30% av salgsprisen. Forskuddet skal settes inn på en sperret konto hos megleren, men selgeren kan få tilgang til hele eller deler av forskuddet dersom han stiller en forskuddsgaranti iht §47 i Bustadoppføringslova. Dette gir selgeren en mulighet til å bruke innbetalt forskudd som delfinansiering av utbyggingen.


Forskuddsgarantien sikrer forbrukeren at han får tilbake forskuddet dersom selgeren ikke leverer boligen iht. salgskontrakten. Tegning av §47-garanti forutsetter at §12-garanti er tegnet for prosjektet.

Forskuddsgaranti - bustadoppføringslova $47

Vi kan bustadoppføringslova

bustadoppforingslova-12

Be oss om tilbud på garanti