Fakta om avbruddsforsikring

Forsikringen dekker tapt omsetning hvis bedriften får et opphold i drift som følge av en erstatningsmessig skade. Det tapet som dekkes med en avbruddsforsikring, er forskjellen mellom det resultat som ville vært oppnådd uten skade, og det faktiske resultatet i avtaleperioden. De økonomiske konsekvensene av et avbrudd kan bli store, og denne dekningen kan være avgjørende for om virksomheten klarer å komme i gang igjen.

Tomme lokaler

Hva dekker forsikringen

  • Avbruddstap i 6, 12, 18, eller 24 mnd.

Tilleggsdekninger

• Avbrudd ved skade hos leverandør/kunde
• Lønn til ansatte

Stengt restaurant

Vilkår og andre dokumenter

Last ned vilkår for Avbruddsforsikring

Last ned IPID for Avbruddsforsikring

 

Stengt butikk
 

Vi kan avbruddsforsikring

Be oss om tilbud

Be oss om tilbud