2022-06-24 Rune Engeseth


Sikring av byggeplass

Ferietiden står for døren, og mange byggeplasser blir stående tomme i en periode.

Ferietid er også høysesong for tyver, så det er viktig å sikre sine verdier.  Sørg for at alt arbeidsutstyr og andre verdifulle gjenstander er forsvarlig låst inne eller sikret på annen måte.  Aller best er det likevel å fjerne utstyret fra anleggsplassen i ferietiden.

Det er også viktig å sørge for at området er godt nok stengt av, slik at ikke barn eller andre uvedkommende kan komme seg inn på området og i verste fall bli skadet.

Til sist vil vi minne om at varmekilder og vanntilførsel bør være forsvarlig avstengt, slik at det ikke er risiko for brann eller vannlekkasje i ferietiden.  En uoppdaget vannlekkasje kan medføre enorme skader på bygning.