Fakta om prosjektforsikring

Prosjektforsikringen, også kalt entrepenørforsikring, dekker verdien av de materialer og arbeidstimer som er lagt ned i prosjektet, dersom det skulle inntreffe en erstatningsmessig skade (brann, vann etc) før overlevering til byggherren. Kan tegnes for enkeltprosjekter eller årsomsetningen.

Prosjektforsikringen

Hva dekker forsikringen

  • Utførte bygge-, anleggs-, monterings- og installasjonsarbeider
  • Materialer og utstyr
  • Byggherres eget arbeid med inntil kr 400 000
  • Plutselig og uforutsett skade
  • Naturskade

Tilleggsdekninger

  • Brakker og arbeidsutstyr
  • Byggherreansvar
  • Skader i reklamasjonstiden
  • Driftstap
Prosjektleder

Vilkår og andre dokumenter

Last ned vilkår for Prosjektforsikring 2021

Last ned IPID for Entreprenørforsikring


 

Bygningsarbeid

Vi kan prosjektforsikring

Be oss om tilbud

Be oss om tilbud