Fakta om sykelønnsforsikring

Sykelønnsforsikring sikrer at bedriften får kompensasjon for lønnsutgiftene til langtidssykemeldte. Forsikringen kan dekkes for bruttolønn, inkludert feriepenger, hvis lønnen overstiger 6G (refusjonsbeløpet fra folketrygden) samt dekke tap av faste driftskostnader i opp til ett år.

Egne ordninger for selvstendig næringsdrivende kan tilbys på forespørsel.

Sykdom

Hva dekker forsikringen

Folketrygden dekker lønn opp til 6G. Sykelønnsforsikringen dekker lønnsutbetalinger utover 6G i en avtalt periode. Erstatningen avhenger av størrelsen på dagpengene til den ansatte på sykemeldingstidspunktet og uføregraden sykdommen eller skaden gir.

Normal erstatningstid er på 360 dager og utbetalingen skjer etter utløp av avtalt karenstid. Dette betyr at sykemeldte ikke får erstatning for de avtalte karensdagene.

Annen informasjon

For bedrifter som ønsker sykelønnsforsikring for 10 eller flere ansatte, er det ikke nødvendig å innhente helseopplysninger. Det kreves kun en arbeidsdyktighetserklæring fra ledelsen. For firmaer med færre enn 10 ansatte, må egenerklæringen fylles ut og sendes. Dette vil danne grunnlag for et forsikringstilbud fra oss.

Sykelønnsforsikring

Vilkår og andre dokumenter

Last ned våre vilkår for SykelønnsforsikringLast ned Generelle vilkår - PersonalforsikringerLast ned IPID for Sykelønnsforsikring

 

Sykdomstegn

Vi kan sykelønnsforsikring

Be oss om tilbud

Be oss om tilbud