Fakta om gruppelivsforsikring

Gruppelivsforsikringen dekker død uansett årsak, og utbetales til etterlatte. Forsikringen kan omfatte alle ansatte eller navngitte personer i bedriften. Erstatningens størrelse er valgfri, og kan nedtrappes eller samordnes etter avtale.

Kontor

Hva dekker forsikringen

  • Forsikringen utbetales ved dødsfall uansett årsak.
  • Dersom den ansatte dør, utbetales et engangsbeløp til de etterlatte.
  • Forsikringen kan omfatte alle ansatte i bedriften eller grupper av ansatte.
  • Annen informasjon
  • Utvidelser

Det er mulig å utvide forsikringene til å omfatte ektefelle eller samboer. Det finnes også mulighet for å utvide forsikringen med barnetillegg, noe som gir en ekstra utbetaling til barnet dersom forsørgeren dør.

Gruppelivsforsikring

Vilkår og andre dokumenter

Last ned vilkår for GruppelivsforsikringLast ned Generelle vilkår - Personalforsikringer

Last ned IPID for Gruppelivsforsikring

Ansatt

Vi kan gruppelivsforsikring

Be oss om tilbud

Be oss om tilbud på gruppelivsforsikring