Fakta om gruppelivsforsikring

Gruppelivsforsikringen dekker død uansett årsak, og utbetales til etterlatte. Forsikringen kan omfatte alle ansatte eller navngitte personer i bedriften. Erstatningens størrelse er valgfri, og kan nedtrappes eller samordnes etter avtale.

Kontor

Hva dekker forsikringen

  • Forsikringen utbetales ved dødsfall uansett årsak.
  • Dersom den ansatte dør, utbetales et engangsbeløp til de etterlatte.
  • Forsikringen kan omfatte alle ansatte i bedriften eller grupper av ansatte.
  • Annen informasjon
  • Utvidelser

Det er mulig å utvide forsikringene til å omfatte ektefelle eller samboer. Det finnes også mulighet for å utvide forsikringen med barnetillegg, noe som gir en ekstra utbetaling til barnet dersom forsørgeren dør.

Gruppelivsforsikring

Vilkår og andre dokumenter

Last ned vilkår for Gruppelivsforsikring 2020Last ned vilkår for Gruppelivsforsikring 2018Last ned Generelle vilkår 2018Last ned Generelle vilkår 2020

Last ned IPID for Gruppelivsforsikring

Ansatt

Vi kan gruppelivsforsikring

Be oss om tilbud

Be oss om tilbud