Fakta om næringsbyggforsikring

Forsikring av næringsbygg gjelder for bygning som benyttes til næringsvirksomhet, og dekker skader på bygning og tapt husleie. Forsikringen omfatter også huseieransvaret som bygningseier har.

Næringsbyggforsikring

Hva dekker forsikringen

  • Brann, vannskade, innbrudd/hærverk
  • Naturskade
  • Huseieransvar
  • Husleietap
  • Annen bygningsskade

Tilleggsdekninger

  • Bygg under oppføring
  • Bensinpumper
  • Tankforsikring
Skade på byggning

Vilkår og andre dokumenter

Last ned vilkår for Næringsbyggforsikring

Last ned IPID for Næringsbyggforsikring

Bygg under oppføring
 

Vi kan næringsbyggforsikring

Be oss om tilbud

Be oss om tilbud