Hvorfor styreansvarsforsikring?

Det følger mye ansvar med et styreverv, eller andre lederverv i et firma. Et styreverv er personlig og du kan bli erstatningsansvarlig for feil eller unnlatelser styret har gjort.

Mens eieren av en bedrift i utgangspunktet kun er ansvarlig for aksjekapitalen, er styremedlemmer ansvarlige med hele sin personlige formue. Det vil blant annet si penger på bok, huset, bilen og hytta.

løsøreforsikring

Hva dekker styreansvarsforsikringen?

Styreansvarsforsikringen dekker det erstatningsansvaret man kan pådra seg som styremedlem etter norsk rett.

Ved å tegne en styreansvarsforsikring reduserer styret den personlige, økonomiske risiko for styremedlemmene.

En annen fordel med en slik forsikring er at saksomkostninger, utgifter til advokat med mer, er dekket under forsikringen.

Direktør

Hvem dekkes av forsikringen?

Bedriften kjøper forsikringen samlet til hele styret.  

Vår styreansvarsforsikring gjelder for enhver fysisk person som har vært, er eller blir:

  • Styremedlem (herunder varamedlem) i bedriften
  • Daglig leder i bedriften
  • Medlem av øverste ledergruppe i bedriften

Datterselskaper kan også medforsikres.

Styrerom

Hva gjelder forsikringen for?

Forsikringen gjelder for erstatningsansvar som pådras etter gjeldende rett i Norden.

Forsikringsselskapets erstatningsplikt er begrenset til den avtalte forsikringssummen (pr skadetilfelle og pr år). Saksomkostninger dekkes i tillegg.

 Vanlige årsaker til søksmål:

  • Konkurser, fusjoner og emisjoner
  • Brudd på lover og forskrifter
  • Offentlig granskning
  • Kontraktsbrudd
Se vilkårene under for fullstendig informasjon.
Styreansvarsforsikring fra Matrix Insurance

Vilkår og andre dokumenter

Last ned vilkår for Styreansvarsforsikring

Last ned IPID for Styreansvarsforsikring

Styreansvarsforsikring
 

Vi kan styreansvarsforsikring

Be oss om tilbud

Be oss om tilbud på styreansvarsforsikring