Skattetrekksgaranti

-frigir kapital for bedriften

Vi kan garantier

Garantier

BustadoppføringslovaEntreprenørgarantiDepositumsgarantiBetalingsgaranti
AvhendingslovaByggherregarantiForskuddsgarantiKontraktsgarantiLøyvegarantiSkattetrekksgaranti
Vi kan skadeforsikring

Skadeforsikringer

AnsvarsforsikringArbeidsmaskinforsikringAvbruddsforsikringCyberforsikring
FirmabilforsikringFormueskadeforsikringLøsøreforsikringMaskinskadeforsikringNæringsbyggforsikringProsjektforsikringStorbilforsikringStyreansvarsforsikringTilhengerforsikringTransportforsikringVerdisakforsikring
Vi kan personforsikring

Personforsikringer

Annen sykdomFritidsulykkesforsikringGruppelivsforsikringHelseforsikring
Kollektiv ulykkesforsikringLisensforsikringNøkkelpersonforsikringPakkeforsikring for fiskereReiseforsikringSykelønnsforsikringTrygghetsforsikring for sjømennUførekapitalYrkesskadeforsikringUtv yrkesskade - mén 1 - 14,99%Utv yrkesskade - hjem og arbeid

Våre referanser

Bratliparken-square

Hugin Prosjekt AS

Byggsikkerhetsgaranti iht. Bustadoppføringslova

Hugin Prosjekt AS er en spennende boligutvikler. For dem var det avgjørende med rask respons, god kundeservice og konkurransedyktige priser.

«Matrix Insurance AS har samarbeidet med Hugin Prosjekt AS som leverandør av garantier iht. Bustadoppføringslova på flere tidligere prosjekt og det ble naturlig å fortsette vårt gode samarbeid også på dette prosjektet»

Camilla Wiermyhr, Daglig leder for Hugin Prosjekt AS.

Les mer

Er du medlem i én av disse foreningene?

Da kan vi tilby gode forsikringsvilkår. Velg din forening og les mer om hvilke fordeler du får.