Fakta om arbeidsmaskinforsikring

Dekker ulike typer arbeidsmaskiner på hjul eller belter, og tilbehør til disse. Ved brann/tyveri eller kasko er kjøretøyet dekket med inntil den verdien som er oppgitt i forsikringsbeviset. Forsikringen gjelder i Norden.

Alle kjøretøy med egen fremdrift må minimum ha egen ansvarsforsikring. For kjøretøy med registreringsnummer kan det også tilkomme Trafikkforsikringsavgift til staten.

 

Arbeidsmaskinforsikring

Hva kan forsikringen dekke

 • Ansvar (bilansvar og annet erstatningsansvar)
 • Fører- og passasjerulykke
 • Delkasko
 • Kasko
 • Redning
 • Kan også utvides til også å omfatte godsansvar, maskinskade, avbrudd, kranansvar og hengende gods i kran
Arbeide med maskiner for produksjon

Tilleggsdekninger

 • Panthaver/utleier i henhold til leasingavtale
 • Maskinskade
 • Årsprøvekjennemerke
 • Avbrudd
 • Ansvar for hengende gods i kran
 • Ansvar for skade ved bruk av kran
 • Snøbrøyting
 • Snøplog/brøyteutstyr
 • Ervervskjøring og godsansvar
 • Begrenset identifikasjon
 • Godsansvar
 • Psykologisk førstehjelp

Vilkår og andre dokumenter

Last ned vilkår for ArbeidsmaskinforsikringLast ned IPID for Arbeidsmaskinforsikring

Snøbrøyting

Vi kan arbeidsmaskinforsikring

Be oss om tilbud

Be oss om tilbud