Fakta om utvidelsen

Ved en invaliditetsgrad på 15 % utgjør grunnerstatningen 0,75 G.
Ved lavere invaliditetsgrad reduseres erstatningen forholdsmessig slik at 1 % gir 1/15 av 0,75 G.

Rullestol

Hva dekker forsikringen

For at yrkesskadeforsikringen skal dekke invaliditet, må skaden være mer enn 15%. Skader som gir mindre invaliditetsgrad enn 15% er ikke dekket. Utvidet mén er en tilleggsdekning som gir rett til erstatning dersom skaden medfører en livsvarig medisinsk invaliditetsgrad fra og med 1 % til og med 14,99 %.
5fd92235deff5db8a17a143c3cdf85212087bdfc-8005x5337 (1)-1-1

Vilkår og andre dokumenter

Last ned våre vilkår for Yrkesskadeforsikring 2020

Last ned IPID for Yrkesskadeforsikring

Arbeidssituasjon

Vi kan utvidet yrkesskadeforsikring - Mén 1 - 14.99%

Be om tilbud

Be oss om tilbud