Fakta om utvidelsen

Utvidelsen gir dekning ved ulykke på reise direkte mellom hjem og arbeidssted. Blir arbeidstakeren skadet i en ulykke på vei til eller fra jobb, vil vedkommende ha rett til erstatning etter samme regler som yrkesskadeforsikringen.

Yrkesskadedekningen gjelder for yrkesskader som oppstår mens arbeidstakeren er i arbeid på arbeidsstedet i arbeidstiden (folketrygdloven § 13-6). Yrkesskadeforsikringen skal, med de unntak som følger av § 11, dekke skader og sykdommer som arbeidstakere påføres i arbeid på arbeidsstedet i arbeidstiden (Yrkesskadeforsikringsloven § 10).

Sykle til jobb

Hva dekker forsikringen

  • Påførte fremtidige merutgifter
  • Inntektstap (tap som allerede er tapt og fremtidige inntekter som følge av skaden / sykdommen
  • Erstatning for varige mén
  • Erstatning til etterlatte etter dødsfall

Erstatningsutmåling følger Lov om Yrkesskadeforsikring.

T-bane til jobb

Vilkår og andre dokumenter

Last ned våre vilkår for Yrkesskadeforsikring 2023

Last ned IPID for Yrkesskadeforsikring

Dokumenter for utvidet yrkesskadeforsikring

Vi kan utvidet yrkesskadeforsikring - hjem og arbeid

Be oss om tilbud

Be oss om tilbud