2024-04-22 Håvard Hellum


Derfor velger innovative bedrifter skattetrekksgaranti

De fleste bedriftsledere tenker gammeldags når det gjelder å overholde den lovpålagte skatteforpliktelsen. Verden har imidlertid gått videre, og nye, bedre løsninger har kommet på plass.

Skattetrekksgaranti er en slik løsning, et særdeles gunstig valg for bedrifter som trenger fleksibilitet i virksomheten. 

Alle selskaper som utbetaler lønn, er pålagt å sørge for at innbetaling av skatt (forskuddstrekk) er garantert. Den tradisjonelle og gammeldagse løsningen er at bedriften setter forskuddstrekk inn på en sperret konto, en såkalt skattetrekkskonto. Der blir pengene bundet, frem til innbetaling til Skatteetaten. 

Ecura AS, en av landets mest fremtidsrettede tilbydere av private helsetjenester, er Matrix Insurance’ største kunde når det gjelder skattetrekksgaranti. Ecura er i sterk vekst og sysselsetter nærmere 4 000 ansatte. Med skattetrekksgaranti får de økt fleksibilitet, slik at de kan disponere sine midler mest mulig effektivt, for å fortsette å vokse og tilby gode tjenester til flere. 

Forsikringsmegleren AON Norway har også innsett nytten av skattetrekksgaranti. Daniel Bakketeig har beregnet tilbud til flere av deres meglede bedrifter. Han er overrasket over at så få innovative bedrifter har innsett nytten av en skattetrekksgaranti. 

Daniel Bakketeig
Daniel Bakketeig, salgssjef i Matrix Insurance.

– For bedrifter som betaler høye renter på kassekreditt er skattetrekksgaranti en smart løsning, forteller han. 

Mange bedriftsledere er nemlig ikke klar over at med en skattetrekksgaranti så slipper man å føre skattepengene inn på en skattetrekkskonto samtidig med lønnsutbetalingen til de ansatte. 

I stedet kan du utbetale forskuddstrekket fra driftskonto, og du kan avvente denne innbetalingen helt frem til frist for innbetaling til Skatteetaten. Dermed frigjøres kapital, som for eksempel kan brukes på investering. Det er midt i blinken for innovative bedrifter, som vil ha mulighet for mer dynamiske prosesser.

Ønsker du den samme tryggheten og fleksibiliteten for din bedrift, slik at du kan fokusere på å gjøre verden litt bedre med din virksomhet? Da bør du vurdere skattetrekksgaranti fra Matrix Insurance.

 

Les mer om skattetrekksgaranti