Fakta om helseforsikring

Helseforsikringen garanterer rask behandling når sykdom inntreffer. Alt du trenger er en henvisning fra legen din. Vårt omfattende sykehusnettverk og tilgang på spesialister i inn- og utland, garanterer behandling på de beste private sykehusene.

Forsikringen tilbys i samarbeid med Storebrand, og du kan finne mer detaljert informasjon om forsikringen på Storebrand sine nettsider.

Lege på sykehus med pasient

Hva dekker forsikringen

Helseforsikring dekker hele behandlingskostnaden uansett hvor enkelt eller komplisert behandlingen er. Det er ingen øvre grense på kostnader knyttet til behandling. Oppfølging skjer både under og etter behandling.
Helseforsikring

Vilkår og andre dokumenter

 

Lege med journal

Vi kan helseforsikring

Be oss om tilbud

Be oss om tilbud