2022-10-18 Matrix admin


Helnorsk forsikringsagent med hjerte for bærekraft

Matrix Insurance har helt siden starten i 1990 hatt fokus på å ivareta små og mellomstore bedrifters behov. Her forteller vi litt om selskapets historie – og du får forklaringen på hvor det Hollywood-klingende navnet kommer fra.

Med en forsikringsagent som far, var veien tidlig staket ut for Matrix-gründer Håvard Hellum.

— For å sjekke om forsikring var noe for meg, reiste jeg rundt til de ulike studentbyene i Oslo og Trondheim, banket på dører og solgte hybelforsikring, forteller han.

Etter fullført forsikringsutdannelse fra The College of Insurance i New York, startet Håvard sin karriere innen forsikring som forsikringsagent.

Bedre tilbud til små og mellomstore bedrifter

Da loven om yrkesskadeforsikring trådte i kraft 1.1.1990 etablerte Håvard forsikringsmeglerselskapet Yrkesskade-Analyse AS.

— Den gang var vi sannsynligvis det første meglerselskapet som fikk på plass kollektive forsikringsordninger for næringslivet.

Håvard hadde nemlig erfart som forsikringsagent at små og mellomstore bedrifter fikk dårligere forsikringsbetingelser og hadde mindre forhandlingskraft enn større bedrifter.

— Vi inngikk derfor samarbeid med ulike foreninger. Da kunne vi gå inn i forhandlinger på vegne av alle deres medlemmer og dermed sikre at også SMB-bedrifter fikk tilgang til gunstig yrkesskadeforsikring til en fornuftig pris.

Og denne måten å tenke på viste seg raskt å bli ettertraktet. I tillegg til de individuelle kundene er Matrix i dag agent for hele ni foreninger, hvorav enkelte har vært med helt siden starten på 90-tallet.

Forsikringsagent fra A til Å

Med 17 ansatte med høy kompetanse innen bedriftsforsikring tilbyr Matrix i dag både næringslivs- og personalforsikringer spesielt designet for næringslivet og de små og mellomstore bedriftene.

— Et annet produkt vi er veldig stolte av er garantiene våre. Vi er faktisk det eneste selskapet som tilbyr hele spekteret så her er vi en solid aktør med unik kompetanse, forteller Håvard.

Matrix designer og utvikler også nye forsikringsprodukter siden mange bedrifter og organisasjoners behov ikke nødvendigvis dekkes av eksisterende «hyllevarer». Deriblant reparasjonsforskring og egenkapitalgaranti.

Som forsikringsagent representerer Matrix en rekke norske og internasjonale forsikringsselskaper. Garantier og forsikringer distribueres hovedsakelig via foreninger, forsikringsagenter og forsikringsmeglere.

— Vi tar hånd om alt fra innsalg til risikovurdering og scoring, utregning av premie og håndterer alle avtaler. Det eneste vi ikke håndterer selv er selve skadeoppgjøret. God service er viktig for oss, våre kunder trenger ikke vente på svar selv om det er ferie eller helg.

Bærekraft og sosialt ansvar

Helt siden starten har Matrix med Håvard i spissen vært opptatt av å være sitt ansvar bevisst ved å utvikle forsikringsprodukter som fremmer bærekraft og sosial utvikling.

— I 2017 tok vi derfor et aktivt valg. Vi gikk gjennom kundelistene våre og så på hvilke bedrifter vi av miljøhensyn ikke lenger kunne forsvare å ha som kunder. Disse avtalene ble ikke fornyet. Videre utvikler vi produkter som speiler seg i FNs bærekraftsmål, som for eksempel ombruksgaranti og forsikringer for NAV og vekst- og attføringssbedrifter.

— For at vi skal kunne kalle oss en bærekraftig forsikringsaktør er vi opptatt av å strekke oss langt for å finne de gode løsningene som bidrar til faktisk endring, og ikke begrense oss til det selvsagte som å kildesortere på kontoret eller minimere papirbruken, slår Håvard fast.

Hvorfor Matrix?

Navnet Matrix vil for mange gi assosiasjoner til en ikke ukjent filmfranchise. Hva kommer det av en erkenorsk bedrift velger et såpass spenstig navn som Matrix?

— Det har faktisk en veldig enkel forklaring. Vi benytter nemlig ulike matriser for å vurdere bedrifters forsikringsbehov og risiko, og siden matrix er det engelske ordet for nettopp matrise landet vi på dette da vi skiftet navn for noen år siden, forklarer Håvard og følger opp:

— Vi har kanskje ikke Keanu Reeves med på laget, men vi har en fantastisk gjeng med ansatte som hver dag jobber for at våre eksisterende og fremtidige kunder skal bli godt ivaretatt. Og de er minst like store helter!