2022-06-16 Rune Engeseth


Matrix forsikrer NAV

5. april 2022 utlyste Arbeids- og Velferdsetaten til anbudskonkurranse via Doffin; den offisielle kanalen for alle offentlige anbud. Utlysningen gjaldt kollektiv ulykkesforsikring for deltakere på arbeidsmarkedstiltak som går i regi av Arbeids- og Velferdsetaten. 

Dette omfatter blant annet arbeidsmarkedsopplæring, jobbklubb, avklaringtiltaket, arbeidsrettet rehabilitiering og arbeidsforberedende trening.

For å kunne gi tilbud til offentlige virksomheter må leverandøren tilfredsstille en rekke strenge krav, herunder krav til økonomiske og finansiell kapasitet, tekniske og faglige kvalifikasjoner og egnethet. Det europeiske egenerklæringsskjemaet ESPD sørger for at all denne informasjonen skal oppgis eller innhentes.

Matrix Insurance AS og forsikringsselskapet Ly Forsikring AS oppfylte alle disse kravene, og tilfredsstilte derved NAVs forutsetninger i en leverandør.

Etter en helhetsvurdering hvor pris var en vesentlig faktor, valgte NAV å tildele oppdraget til Matrix. Vi er stolte over å ha blitt vist denne tilliten fra en av de viktigste offentlige institusjonene i Norge.

Ønsker du tilbud på én forsikring? Da kan du be om et uforpliktende møte med oss.