Dersom Norge skal klare å nå bærekraftsmålene vi har satt oss innen 2030, må hver og en av oss i større grad tenke sirkulært. Det betyr at vi må bevege oss bort fra et bruk-og-kast-samfunn der vi hele tiden handler nytt og kvitter oss med det om ikke funker. 
Vi må i stedet bli flinkere til å reparere, oppgradere og bruke tingene våre lenger før vi skifter dem ut. Ombrukt.no er et initiativ som springer ut fra den sirkulære tankegangen. Og her er Matrix Insurance stolt samarbeidspartner.

El-avfall troner på toppen

El-artikler som hvitevarer og brunevarer ligger høyt på listen over forbruksvarer som vi i større grad burde reparere og gjenbruke i stedet for å sende til resirkulering. I følge The Global E-waste Monitor kastet vi årlig hele 53,6 millioner tonn (!) på verdensbasis. Og Norge troner på toppen, med vanvittige 26 kilo i snitt per innbygger. 

Men hvis forbrukere skal bli flinkere til å ta miljøriktige valg, må vi samtidig stille krav til  næringslivet som fremstiller og forhandler de aktuelle produktene.
Produktene må designes på en måte som gjør at de kan leve lenger – og de ulike bransjene må i større grad legge til rette for reparasjon og ombruk.

vaskemaskin

Ombruksgaranti fra Matrix

I 2021 lanserte Stiftelsen Elektronikkbransjen Ombrukt.no som et svar på EUs nye økodesigndirektiv hvor målet er å redusere mengden el-avfall i Europa. 

Via Ombrukt.no tas brukbare hvitevarer og LED-Tver ut av avfallsstrømmen, testes og kontrolleres, rengjøres og repareres ved behov før de selges ut i markedet igjen. 

Vi vet at mange kvier seg for å kjøpe brukt på grunn av manglende garantier og frykten for bomkjøp. Vi i Matrix inngikk derfor et samarbeid med Ombrukt.no og LY Forsikring, hvor vi stiller en toårig ombruksgaranti. Når risikoen for å kjøpe katta i sekken forsvinner, håper vi det vil føre til at flere kjøper brukt. Et slikt tilbud gagner både lommeboka og miljøet, uten å gå på bekostning av forbrukernes trygghet.

Ombruktgaranti fra Matrix

Slik fungerer det

Når du som kunde kjøper et ombruksprodukt på et av de over 30 ombrukssenterne rundt om i landet følger det automatisk med en to-årig ombyttegaranti levert av Matrix Insurance.

Dersom det skulle oppstå en feil på produktet innenfor garantitiden har du krav på et tilsvarende produkt fra ombruksenteret, uten at det koster deg noe. 
Garantien omfatter også en personskadeforsikring hvis det defekte produktet mot formodning skulle oppstå en skade i forbindelse med bruk. 

Garanti