For et mer bærekraftig forbrukersamfunn må flere velge å reparere i stedet for å kjøpe nytt. Ofte velger man å kjøpe nytt fordi man er redd for at produktet skal bli ødelagt på nytt og at utgiften ved en reparasjon dermed blir bortkastet. En reparasjonsgaranti øker tilliten mellom verksted og kunde, og gir kunden den tryggheten de trenger for å velge en mer miljøvennlig løsning.

To års reparasjonsgaranti

Verksteder som er partner i OmBrukt kan nå gi 2 års garanti på reparasjoner på produkter som er mellom 5 og 8 år. Velger de å være med, forutsetter det at alle produkter mellom 5 og 8 år som repareres forsikres. 

Hvis kunden vet at den service de tar i dag, ikke er bortkastet dersom produktet går i stykker igjen de neste 2 år, vil de ofte velge å reparere.

Slik fungerer det:

  • Produktet er forsikret for én eventuell reparasjonskostnad i 2 år.
  • Verkstedet må alltid vurdere om det er fornuftig å reparere produktet eller ikke.
  • Ordningen må brukes på alle reparasjoner hvor produktene (store hvitevarer) er mellom 5 og 8 år gamle. Reparasjons-prisen er inklusiv 2 års garanti. 
  • Mindre transport totalt ved reparasjon hjemme hos kunden er inkludert.
reparasjon-02