2024-07-03 Rune Engeseth


Hyttekontor – en risikosport?

Har du planlagt å jobbe fra hytta i sommer? Det kan være risikabelt.

I sommermånedene vil flere arbeidstakere benytte seg av muligheten for å ha hyttekontor. Med varmere vær og et roligere tempo på mange arbeidsplasser, er det ikke rart at mange tar med jobben til sommerhytta.

Men, er du så uheldig å skade deg på hyttekontoret, kan sommeridyllen være spolert – uten at du får noen form for erstatning. Dagens regelverk tar ikke høyde for den økende praksisen med hjemme- eller hyttekontor. Regjeringen har lovet å gjøre noe med dette, men foreløpig har ikke noe skjedd.

Det er selvfølgelig mulig å være forsikret for skader som oppstår på hjemme- eller hyttekontor. For å sikre de ansatte må arbeidsgiver tegne en fritidsulykkeforsikring.

Har din bedrift kjøpt forsikring som dekker skader som skjer på fritiden?

Be oss om pristilbud på fritidsulykkesforsikring