2023-11-15 Rune Engeseth


Yrkesskader på hjemmekontor: Slik kan du forsikre dine ansatte

Hjemmekontor er per dags dato et rettstomt rom, uten klare regler. Arbeidsgivere kan likevel forsikre sine ansatte mot skader - også på hjemmekontor

I digitaliseringens tidsalder har det blitt stadig mer praktisk å jobbe hjemmefra. Med koronapandemien ble tilrettelegging for hjemmekontor med digitale løsninger en praktisk og beleilig måte å forhindre smitte på.

Selv om pandemien har lagt seg, har mange fortsatt å ha hjemmekontor av praktiske årsaker. Ifølge Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) kan i overkant av én million arbeidstakere i Norge noen ganger eller ofte jobbe hjemmefra.

Mange tror nok også at de har forsikring mot yrkesskader på hjemmekontor. En nylig dom fra Hålogaland lagmannsrett slår imidlertid hull på denne myten. Den aktuelle saken fra lagmannsretten gjaldt en kvinne fra Alta som falt på isen og skadet arm og rygg, da hun var på vei ut i bilen sin for å legge ut på et tjenesteoppdrag, etter å ha startet arbeidsdagen sin hjemme.

Det fremgår av den aktuelle dommen at man kun er forsikret mot yrkesskade på hjemmekontor, dersom det er «nødvendig» at man jobber hjemmefra. Lagmannsretten vektla i sin dom at det slett ikke var nødvendig for kvinnen å jobbe hjemmefra, og at hun kunne ha startet sin arbeidsdag på arbeidsstedet. Saken ble anket til Høyesterett, men anken ble forkastet. Dermed er dommen fra lagmannsretten rettskraftig.

Dommen fra lagmannsretten og Høyesteretts forkastning har vakt sterke reaksjoner fra arbeidslivsorganisasjonene LO, Unio, Akademikerne, YS og Virke. LO-advokat Alexander Lindboe mener at bestemmelsene er utdaterte.

– Praksis ble utformet på 1970-tallet i en helt annen virkelighet uten internett og PC, sier Lindboe til Aftenposten.

Han slår fast at konsekvensen av dommen fra Hålogaland lagmannsrett er at bruk av hjemmekontor «skjer for egen regning og risiko slik jusen er i dag».

Regjeringen har lovet i Hurdalsplattformen at de vil forbedre reglene rundt yrkesskade og yrkesskadeforsikring. LO, Unio, Akademikerne, YS og Virke har sendt et felles brev til arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen (Ap) der de ber om en lovendring. Arbeids- og inkluderingsdepartementet skriver i en e-post til Aftenposten at brevet vil bli besvart om kort tid.

Det kan uansett gå en del tid før en potensiell regelendring er på plass. I mellomtiden har arbeidsgivere som ønsker å tilrettelegge for hjemmekontor en annen mulighet, slik at de ansatte kan være forsikret mot skader uansett om de er på arbeidsstedet, på vei til eller fra jobb eller om de jobber hjemmefra.

– Problemet med å jobbe på hjemmekontor eller hyttekontor er om man kan bevise at ulykken faktisk skjedde mens man jobbet og ikke når man hadde pause for å sette på vaskemaskinen. Skjer det en ulykke hjemme på dagtid, kan man sjelden bevise at ulykken skjedde mens man faktisk jobbet, sier Reidar Meinstad, som er fagansvarlig for personalforsikring hos Matrix Insurance.

Meinstad kan opplyse om at en god løsning for bedrifter som ønsker å tilrettelegge for trygg bruk av hjemmekontor vil være å kjøpe en fritidsulykkeforsikring for den enkelte ansatte.

– Hvis man vil være sikre på at skader ved hjemmeulykker alltid vil være forsikret, så vil en fritidsulykkeforsikring være en billig tilleggsforsikring, forteller han.

Med fritidsulykkeforsikring slipper man å lure på om man er forsikret på vei til jobb, på jobb eller på fritiden. Prisen for en slik forsikring er også lik for alle, i kontrast til yrkesskadeforsikring som varierer kraftig i pris mellom de forskjellige yrkesgruppene.

– Ikke ta sjansen på at du kan bevise at du var på jobb da ulykken inntraff. Har du fritidsulykkeforsikring, er du forsikret uansett – og du slipper å tenkte på denne bevisplikten. Da vet man at man har krav på erstatning om det skjer en ulykke, fastslår Meinstad.

Han oppfordrer imidlertid alle arbeidsgivere til å huske på å føre forsikringspremien opp som ansattgode, slik at man slipper å betale skatt på selve forsikringsutbetalingen.

– Det er bedre å betale inntektsskatt av en liten forsikringspremie enn av en stor utbetaling, sier Meinstad.

Kontakt oss her for mer informasjon