2020-02-28 Håvard Hellum


Til våre samarbeidspartnere herunder deres garantikunder og -mottakere

Vi viser til tidligere orienteringer om CBL Insurance Europe DAC (CBLIE). Matrix Insurance AS ble den 19. februar 2018 orientert om at CBLIE fikk påbud om nytegningsstopp fra sin tilsynsmyndighet Central Bank of Ireland. Påbudet var opprinnelig midlertidig, men ble ikke opphevet.

Vi viser til tidligere orienteringer om CBL Insurance Europe DAC (CBLIE). Matrix Insurance AS ble den 19. februar 2018 orientert om at CBLIE fikk påbud om nytegningsstopp fra sin tilsynsmyndighet Central Bank of Ireland. Påbudet var opprinnelig midlertidig, men ble ikke opphevet.

Ved spørsmål kontakt oss på post@matrixinsurance.no -eller ring oss på 23 20 79 20

Les oppdatering fra saken: