2022-12-15 Rune Engeseth


Tenk sikkerhet i julen

Det nærmer seg en av de største høytidene i året, dagene blir stadig mørkere og kulden sniker seg inn. Da kan det være fristende å sprengfyre for å holde varmen og å tenne masse lys for å lyse opp i mørketiden. Julen kan være veldig hyggelig, men det er dessverre også den tiden på året det skjer flest branner.

Brannsikkerhet

Hvert år oppstår det flere branner som lett kunne ha vært unngått. Det er viktig å være bevisst eventuell risiko for brann, overledning eller varmegang.

Huskeliste for en brannsikker jul:

  • Ikke bruk levende lys i nærheten av brennbare materialer
  • Alle levende lys må slukkes når man forlater rommet
  • Sjekk at røykvarslerne fungerer
  • Sjekk at brannslukningsapparat er i orden og ikke for gammelt
  • Skjøteledninger bør unngås
  • Støpsler til «sårbart» elektrisk utstyr, som kaffetrakter el, bør tas ut fra stikkontakten når man forlater bygningen for kvelden
  • Vær oppmerksom på mulig overbelastning av eldre elektrisk anlegg
  • Unngå sprengfyring

Husk vannrørene

Med økte strømpriser ser vi at mange senker varmen som et grep for å redusere utgiftene. Men nå som vinteren og kulden har kommet er det viktig å sørge for tilstrekkelig oppvarming, slik at vannrør ikke fryser. En av de største årsakene til skader på vinteren er sprukne vannrør, noe som kan føre til store skader på bygningen.
 
For å unngå sprukne rør bør ikke temperaturen senkes til under 10 grader. Man bør også stenge av alle utvendige kraner før vinteren, tømme vannet som er igjen i utvendige rør og unngå kald trekk rundt rørene.

Med ønsker om en trygg jul

Når vi nå går inn i julen med alt som følger med av feiring og samvær med familie og venner, så håper vi at alle husker å også tenke på sikkerheten. Vi ønsker alle en god og trygg jul.