2024-04-11 Håvard Hellum


Streikevakt: Dette må du være klar over

Er du tatt ut i streik og skal være streikevakt, må du være klar over at yrkesskadeforsikringen ikke gjelder på samme måte som når du er i vanlig jobb.

Regjeringen skriver følgende på sine nettsider:
«Dersom en arbeidstaker som er i streik blir skadet har vedkommende ikke rett til yrkesskadedekning verken etter hovedtariffavtalen eller etter folketrygdloven. Dersom en arbeidstaker har fått dispensasjon for å uføre arbeid under streiken, vil retten til yrkesskadedekning følge av folketrygdloven § 13-6.»

Altså gjelder ikke yrkesskadeforsikringen når man er tatt ut i streik, og heller ikke dersom man er streikevakt og befinner seg på arbeidsstedet. 
Det er imidlertid mulig å forsikre ansatte mot ulykker som finner sted også under streik. Dette gjøres ved at arbeidsgiver kjøper en fritidsulykkeforsikring på vegne av sine arbeidstakere.

– Fritidsulykkesforsikringen gjelder også på arbeidsveien (eller på hjemmekontor), og sikrer den samme økonomiske tryggheten som når ulykken skjer på innsiden av porten til arbeidsplassen, sier Reidar Meinstad, som er fagansvarlig for personalforsikring i Matrix Insurance.

Les mer om fritidsulykkesforsikringen