2024-02-21 Håvard Hellum


Samarbeid med teknologi-innovatøren CTS Nordics

Matrix Insurance er stolte av å jobbe med CTS Nordics, og forsyne dem med en garantiløsning.

CTS Nordics er et design- og byggeselskap, spesialisert på datasentre i Norden. Selskapet jobber med mange store prosjekter i de nordiske landene. De er dedikert til innovasjon, og befinner seg i fronten av teknologisk utvikling. CTS Nordics er forpliktet til grønn bevissthet og bærekraft, akkurat som Matrix Insurance.

Som en høyst profesjonell aktør innen forsikringsbransjen, etterstreber Matrix Insurance å være profesjonelle og aktive, og å sikre effektiv behandling av saker. Vi ønsker at selskaper som CTS Nordics skal kunne fokusere på sine forretninger, og den innovasjonen de gjør best – mens vi sikrer at deres garantier og forsikringer er i orden.

Å kjøpe en garanti fra et forsikringsselskap er et mer effektivt alternativ til tradisjonelle bankgarantier. Mens en bankgaranti krever at det tas pant i bedriftens tilganger, vil det å kjøpe en garanti fra et forsikringsselskap, som Matrix Insurance, ikke utløse et slikt krav. Dermed blir lånerammen hos din bank ikke påvirket, og dine finansieringsmuligheter blir mindre begrensede.