2021-12-02 Tor Erik Westvik


Økt forutsigbarhet i byggebransjen – bra for alle (seriøse) parter

«Forutsigbarhet» er et godt ord. I byggebransjen blir det stadig vanligere å bruke kontraktsmalene utarbeidet av Norsk Standard, og dermed kan man være sikker på at alle vesentlige punkter er med (…slik at tømrermesteren kan fokusere på det han kan best, og slipper å leke advokat og finlese kontrakter på kveldstid).

En entreprenørgaranti går fra underleverandører og opp til hovedentreprenøren (eller byggherren). Den er typisk på 10% av kontraktsverdien under produksjonsperioden, og deretter på 3% under reklamasjonsperioden de påfølgende 3 årene etter overlevering til kunden.

En byggherregaranti er vanligvis på 17,5% av kontraktsverdien og går fra byggherren ned til entreprenøren.

Begge disse garantiene skal stilles av godkjente finansinstitusjoner og sikrer at den ene avtaleparten kan få erstatning dersom den andre parten går konkurs. Disse garantiene er derfor konstruktive bidrag til bransjen og skaper større forutsigbarhet og lavere risiko for alle parter.

Har du spørsmål om garantier for byggebransjen, send en epost til garanti@matrixinsurance.no så skal vi gjøre alt vi kan for å gi deg kyndig veiledning.